• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

เครื่องพ่นพอกโลหะ เครื่องพ่นละอองโลหะ พ่นพอกผิวโลหะ coating

Started by Chigaru, January 29, 2024, 12:28:50 AM

Previous topic - Next topic

Chigaru

เครื่องพ่นพอกโลหะ เครื่องพ่นละอองโลหะ พ่นพอกผิวโลหะ coating (Metal spraying) เป็นกระบวนการการผลิตหรือการซ่อมแซมผิวพื้นโลหะโดยการพ่นวัสดุโลหะบนพื้นผิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการกัดกร่อน แล้วก็ให้คุณสมบัติพิเศษต่างๆกับวัตถุโลหะ ตัวอย่างเช่น การทนทานต่อสภาพแวดล้อม การต้านกันการกัดกร่อน หรือการลดการสะสมความร้อน เครื่องพ่นพะเนาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตเครื่องจักร การปฏิรูปโลหะ รวมทั้งการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องพ่นละอองโลหะ ขั้นตอนการพ่นพอกมักจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนการผลิตหรือซ่อมบำรุง โดยมีวิธีทำงานดังนี้:

1. ตระเตรียมผิว: ผิวของวัตถุโลหะที่จะพ่นพะเนาจะต้องถูกเตรียมความพร้อมให้พร้อมสำหรับกรรมวิธี ซึ่งอาจเป็นการเจียร์พื้นผิวเพื่อเอาอุปสรรคออกหรือกรองเพื่อเพิ่มความติดทนของการพ่นพะเนา

2. เตรียมวัสดุพ่น: วัสดุที่จะถูกพ่นบนพื้นผิว อย่างเช่น ลวดโลหะหรือผงโลหะ ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับกรรมวิธีพ่นพะเนา

3. ขั้นตอนพ่น: ในขั้นตอนนี้ สิ่งของพ่นที่ตระเตรียมไว้จะถูกพ่นบนผิวโลหะโดยใช้เครื่องพ่นพอกโลหะ โดยสามารถใช้เป็นกรรมวิธีแบบเย็น (cold spraying) หรือแบบร้อน (thermal spraying) ก็ได้ กรรมวิธีพ่นพะเนาจะทำให้วัสดุพ่นเกาะบนผิวโลหะและก็มีการยึดติดแบบกลมเกลียว

4. ประเมินแล้วก็ปรับแต่ง: ภายหลังจากขั้นตอนการพ่นพะเนาเสร็จสมบูรณ์ จะมีการประเมินผลงานเพื่อตรวจดูคุณภาพและก็ความสมบูรณ์ ถ้าหากจำเป็น อาจมีการปรับปรุงเสริมเติมก่อนที่จะมีการใช้งานจริง

MEC Wire Arc Unit: ARCJET -96/600เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของการพ่นพอกได้แก่ ความแข็งแกร่งทนเข้ากับเทคโนโลยีการพ่นพอกสมัยใหม่ ใช้หลักการการหลอมโลหะโดยการนำโลหะที่มีศักดาไฟฟ้าแตกต่างมาสัมผัสกัน โลหะที่หลอมเหลวเป็นผงละเอียดนี้จะถูกผลักด้วยความเร็วสูงจากอากาศอัด(compressed air)ไปยึดเกาะบนผิวงานที่ต้องการพ่นพอกผิวโลหะ coating
สอนการใช้แล้วก็เทคนิค 1 วันเต็ม
- เบื้องต้นก่อนการพ่น - ปรับตั้งเครื่องพ่น - เทคนิคการพ่น ของผิวงานแต่ละแบบ - การปรับแก้งานหลังพ่น
รับประกัน 1 ปี ดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน